Technische achtergrond

Algemeen

Bij de ontwikkeling van het platform is er naar gestreefd om zoveel mogelijk functionaliteit te abstraheren naar generieke functionaliteit. Het platform bevat een uitbreidbaar palette van gestandaardiseerde presentatievormen waarmee willekeurige databronnen ontsloten, geïntegreerd en gemanipuleerd kunnen worden. De presentatieketens die met het platform gemaakt worden kunnen voorzien worden van conditionele en vrij programmeerbare (declaratieve) overgangen tussen de verschillende presentatievormen.

Het platform biedt hierdoor de mogelijkheid om op basis van gestandaardiseerde presentatievormen en declaratieve presentatie logica toepassingen te ontwikkelen. De ‘ontwikkeling’ van de platform gebaseerde toepassingen vindt plaats door toevoeging, wijziging of verwijdering van presentaties. De functionaliteit van een platform toepassing kan hierdoor continu worden aangepast zonder dat daarvoor de kern programmatuur, het platform, moet worden aangepast. Functionaliteit die voor een gegeven toepassing noodzakelijk is maar niet door het platform geboden wordt zal altijd als generieke functionaliteit in het platform worden ondergebracht. De functionaliteit komt dan voor alle van het platform afgeleide toepassingen beschikbaar.

Presentatie laag

Standaard presentaties

De presentatielaag biedt standaard 50 presentatievormen waarvan de weergave declaratief kan worden aangepast door toevoeging van metagegevens definities in de te presenteren gegevensverzameling. Met de metagegevens definities kunnen door toevoeging van parametrisering in de datasets koppelingen tussen informatieproducten en presentaties gemaakt worden. Hierdoor ontstaan er een oneindig aantal mogelijkheden waarop gegevens en presentatievormen (conditioneel) datagestuurd aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Feitelijk ontstaat er zo een vrij programmeerbaar web van informatie.

Reeds ontwikkelde presentaties en informatieproducten kunnen hergebruikt worden. Er kan dus een bibliotheek van presentaties en informatieproducten worden opgebouwd die de ontwikkeling van nieuwe informatieproducten en presentaties kan versnellen. Hergebruik betekent in deze een handeling van enkele minuten waarbij niet geprogrammeerd hoeft te worden omdat de informatieproducten al bestaan en alleen geassocieerd moeten worden met de betreffende presentatievorm in de gewenste presentatieketen.

Presentatie mashups

Presentaties kunnen voor de uitvoer en invoer van informatie gebruikt worden. Uitvoer van informatie kan naar een bestand of het beeldscherm. Invoer van informatie vanaf een presentatie t.b.v. opslag in een achterliggende databron kan ook. De presentatielaag kan aangevuld worden met nieuwe, zelf ontwikkelde presentaties. Bijvoorbeeld een presentatie die een mashup is van een bestaande presentatie en een externe presentatie zoals GoogleMaps of GoogleEarth of een of meer basis presentaties. Het aantal beschikbare presentaties is dan per definitie oneindig: het zijn allemaal bouwstenen waar nieuwe presentaties mee gemaakt kunnen worden.

Business logica laag

Alle framework toepassingen maken gebruik van dezelfde business logica laag. De business logica laag verzorgt de connectiviteit naar de databronnen die met de framework toepassing ontsloten worden. Tevens verzorgt deze laag authenticatie en authorisatie tot informatieproducten waarin informatie uit één of meer databronnen getoond wordt. Ten slotte verzorgt deze laag eventuele bewerkingen op de ingaande en uitgaande datastromen (van presentatie naar databron en omgekeerd). De business logica laag kan als het ware gezien worden als makelaar tussen de presentatielaag en de databronnen waarbij de makelaar in eventuele pre- en post-bewerkingsstappen (die per databron en per product declaratief kunnen worden vastgelegd en recursief kunnen zijn) kan uitvoeren.

De bewerkingensstappen voeren transformaties uit op de inkomende en uitgaande datastromen op basis van de Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) taal. De transformaties kunnen per informatieproduct worden opgesteld. Het is ook mogelijk om klantspecifieke bewerkingsstappen te implementeren. Een voorbeeld hiervan is een bevraging van de databron Hyves.nl die beeldmateriaal van Hyves ophaalt en vervolgens naar een postbewerkingsstap (gedefinieerd als informatieproduct en geïmplementeerd als klant specifieke webservice) stuurt waarin het beeldmateriaal onderzocht wordt op de aanwezigheid van objecten en een geclassificeerde dataset teruggeeft.

Whitepaper Valued Vision platform

Neem contact met ons op voor de volledige whitepaper van het Valued Vision platform.

Contact