Politie

Media portaal op basis van het Green Vision platform

In het kader van het verbeteren van de informatievoorziening heeft de Politie gevraagd een toepassing te ontwikkelen die het mogelijk maakt om digitaal beeldmateriaal op een gecentraliseerde plaats op te slaan en te voorzien van metadata, zoals locatiegegevens. Denk hier bijvoorbeeld aan foto's die door de agenten op de plaatsen van delict met hun mobiele telefoon worden genomen. De agenten hebben vervolgens de mogelijkheid om deze foto's te versturen naar deze toepassing.

Eénmaal verstuurd, kan de agent een mutatie creëren waaraan de eerder in de toepassing opgeslagen foto's te koppelen zijn en is het mogelijk om locatiegegevens toe te voegen waar later, bij het raadplegen van deze mutatie, een plattegrond van gegenereerd kan worden. Het beeldmateriaal is na de koppeling beschikbaar in de concernsystemen (Basisvoorziening Handhaving & Basisvoorziening Opsporing) van de Politie waar het toegankelijk is voor analyse in BlueInfo.