Politie

Data-analyse en datavisualisatie op basis van het Blue Vision platform

In het verlengde van het media portaal heeft de Politie aan Valued Vision gevraagd een toepassing (Blue Info) te ontwikkelen waarmee de Politie informatie uit de gezamenlijke database (ODS) van de zes zuidelijke korpsen kan ontsluiten.

BlueInfo biedt de mogelijkheid aan de Politie om zelf presentatie vormen te ontwikkelen zoals geografische kaartweergaves, grafieken en regeloverzichten. Het unieke aan deze applicatie is dat de verschillende presentatie vormen gekoppeld worden waardoor ze doorklikbaar zijn. Vanuit de kaartweergave kan doorgestapt worden naar de details in een regeloverzicht.

In het jaarverslag 2010 van de Politie wordt BlueInfo expliciet benoemd:

"De basisinformatiesystemen (BPS, BVH en BVO) bevatten enorm veel gegevens. Zo zijn ook veel gegevens vastgelegd over jeugd en jeugdgroepen. Het is lastig om al deze informatie snel en handig te verzamelen en een actueel beeld te krijgen van de activiteiten van de jeugd en jeugdgroepen.

Er was een sterke behoefte aan een klantvriendelijk systeem die deze informatie voor het strategisch, tactisch en operationeel niveau in beeld brengt. Voorts moest het systeem ook externen (bijv. lokaal bestuur) deelgenoot kunnen maken van deze informatie. Met deze interne opdracht is het regiokorps Brabant Zuid Oost aan de slag gegaan en dat heeft geresulteerd in de implementatie van BlueInfo. Er is gestart met de beelden op het thema jeugd. Blue Info is inmiddels uitgebreid naar Gebiedsgebonden Informatie en Overlast Publieke Domein. Voor de thema’s Hennep, Woninginbraken, Overvallen en Huiselijk geweld worden nu de standaard producten gebouwd en voor elk thema komt er een gebeurtenissen-overzicht.

Al deze informatie is samengebracht in een zogenaamde Operationele Data Store (ODS) om daaruit allerhande gewenste informatieproducten te presenteren. Deze informatieproducten worden vooraf samengesteld voor een specifieke doelgroep. Zo’n doelgroep krijgt dan met één druk op de knop de beschikking over de informatieproducten. Maatwerk dus vanuit de applicatie BlueInfo. De gebruiker beschikt over realtime-informatie, in beeld gebracht in grafieken, lijsten en kaarten. Daarbij is het mogelijk om in te zoomen op hotspots en de locaties in beeld te brengen met foto’s en dergelijke. Vanuit de lijsten kan ingezoomd worden tot op individueel niveau, waarbij de actuele gegevens per individu ingelezen kunnen worden.

BlueInfo is inmiddels in Brabant Zuid Oost op strategisch, tactisch en operationeel niveau geïmplementeerd en maakt binnen de organisatie onderdeel uit van Informatie Gestuurde Politie."