Casus Data Visualisatie

Casus

De klant is een overheidsinstantie en heeft verschillende concernsystemen met grote hoeveelheden gegevens. De eerste wens is om de gegevens uit de concernsystemen te consolideren in één dataverzameling en deze dagelijks te verversen met nieuwe informatie uit de concernsystemen. De tweede wens is om de geconsolideerde gegevens te gebruiken om visuele analyses beschikbaar te stellen voor alle niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) van de organisatie.

Voor de realisatie van het project is samenwerking met interne projectteams vereist en de doorlooptijd is enkele maanden.

De wensen van de klant op een rij:

Realisatie

Valued Vision heeft op basis van het Blue Vision platform een informatiesysteem ontwikkeld voor deze klant. Het systeem wordt gebruikt door de klant om eigen informatieproducten te ontwikkelen op basis van eigen databasegegevens. De klant heeft zijn gegevens van verschillende concernsystemen verzameld in één centrale database. Met de consolidatieslag heeft ook een verrijking van de gegevens plaatsgevonden (o.a. geocodering). De relevantie van de informatie blijft behouden door een dagelijkse update van de centrale dataverzameling.

Door de webarchitectuur is de toepassing schaalbaar en te benaderen op ieder apparaat met een webbrowser.

Door de expertise van Valued Vision en samenwerking met de verschillende projectteams van de klant is de toepassing tijdig gerealiseerd.