Casus Business Intelligence

Casus

De klant is een overheidsinstantie en heeft verschillende dataverzamelingen waarvoor interne koppelingen (tussen databronnen) en externe koppelingen (met internet informatiebronnen) gewenst zijn. De gekoppelde informatie dient beschikbaar te komen voor de Business Intelligence toepassing waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe vormen van analyses (Google Maps, netwerk analyses) en traditionele analyses (grafieken, regeloverzichten).

De analyse mogelijkheden dienen gebruiksvriendelijk te zijn zodat er binnen alle niveaus van de organisatie gebruik van gemaakt kan worden.

De wensen van de klant op een rij:

Realisatie

Valued Vision heeft op basis van het Blue Vision platform een Business Intelligence systeem ontwikkeld voor deze klant. De toepassing maakt gebruik van in co-creatie ontwikkelde analysevormen om grote hoeveelheden informatie te koppelen met internetbronnen (Kadaster, CBS, KVK) en beschikbaar te stellen voor analyse.

De flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid van het platform zorgen ervoor dat de toepassing geschikt is voor gebruik op alle niveaus van de organisatie (operationeel, tactisch en strategisch).