Mobile

Valued Vision heeft in samenwerking met het politiekorps Limburg-Noord een mobiele applicatie ontwikkeld voor het opnemen van digitale aangiftes op locatie: Aangifte op locatie. Met deze applicatie kunnen agenten aangiftes nu op locatie opnemen in plaats van op het politiebureau. De aangever kan de aangifte meteen inzien op het mobiele apparaat en de aangifte voorzien van een digitale handtekening.

De applicatie kwam tot stand in co-creatie tussen Valued Vision en het politiekorps Limburg-Noord. Vanuit de pilot "Contextgedreven Basiseenheid" heeft het korps de behoefte aangegeven om aangiftes op locatie vanaf een mobiel apparaat op te kunnen nemen en daarna te kunnen versturen naar een backoffice medewerker voor verdere verwerking in het politiesysteem BVH.

Valued Vision heeft door middel van HTML5-technologie een applicatie ontwikkeld waarbij het gebruiksgemak van de agent voorop stond. De applicatie is eenvoudig te bedienen voor de agent op straat en het beheer functioneert op dezelfde intuïtieve wijze als de voor de politie bekende applicatie BlueInfo. Binnen de applicatie kan de agent momenteel kiezen voor het doen van aangiftes met betrekking tot: winkeldiefstal, getuigenis verklaring, verdachte verklaring en strafbare feiten. Voor zowel de aangever alsmede de agent is er de mogelijkheid om digitaal een handtekening te zetten.

Momenteel is de toepassing in gebruik bij de korpsen Limburg Noord en Limburg Zuid. Zij maken gebruik van de handzame Apple iPads van de tweede en derde generatie voor de pilot, maar de applicatie functioneert ook op Android apparaten en BlackBerry Playbooks.

DoelstellingenNeem contact op via het contactformulier voor de aanvraag van een demo-account.